.: Kim jesteśmy

.: nasze miejsce

.: program

.: zarząd

.: członkinie

.: działalność

.: wydarzenia

.: piszą o nas

.: piszą do nas

.: galeria

.: kontakt


Zarząd klubu

Zarząd jest wybierany na jedną kadencję, która trwa dwa lata.
Skład obecnego Zarządu (październik 2014 - wrzesień 2016):

 1. Prezydentka - Alina Wieczorkowska
  tel. kom.: 601 43 87 32
  mail: alinawieczorkowska1@op.pl

 2. Vice Prezydentka Katarzyna Lubecka
  tel. kom.: 601 48 44 75
  mail: katarzyna.lubecka@hager.pl

 3. Sekretarz - Ewelina Wiśniewska
  tel. kom.: 601 42 42 55
  mail: ewelina.wisniewska@hager.pl

 4. Skarbnik - Krystyna Rajter
  tel. kom.: 509 634 731
 5. mail: krajter@op.pl