.: Kim jesteśmy

.: nasze miejsce

.: program

.: zarząd

.: członkinie

.: działalność

.: wydarzenia

.: piszą o nas

.: piszą do nas

.: galeria

.: kontakt


Program

Cele:

 1. Troska o prawa człowieka należne wszystkim ludziom, a w szczególności walka o poprawę statusu kobiet.
 2. Propagowanie, poprzez własny przykład, idei służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi.
 3. Pomoc w integracji Polski ze światem i budowanie miedzynarodowego porozumienia poprzez nawiązywanie
  przyjaźni i tworzenie poczucia jedności między Soroptymistkami całego świata.
 4. Współpraca z innymi klubami w celu realizacji wspólnych projektów o szerszym zasięgu.
 5. Doskonalenie własne.

Powyższe cele mogą być realizowane w sześciu obszarach:

 • Rozwój gospodarczy i społeczny,
 • Edukacja i kultura,
 • Zdrowie,
 • Prawa człowieka/statut kobiet,
 • Środowisko,
 • Budowanie przyjaźni i zrozumienia miedzynarodowego.

Zgodnie ze statusem Soroptymist International nie dopuszcza się działalności politycznej i religijnej.