.: Kim jesteśmy

.: nasze miejsce

.: program

.: zarząd

.: członkinie

.: działalność

.: wydarzenia

.: piszą o nas

.: piszą do nas

.: galeria

.: kontakt


Nasze miejsce w międzynarodowej strukturze

Na całym świecie organizacja Soroptimist International obejmuje ponad 100 tysięcy członkiń działających w 126 krajach. W Polsce jest obecnie 260 członkiń zrzeszonych w 12 klubach.

Światowa Organizacja Soroptimist to cztery federacje:

  1. Federacja Wielkiej Brytanii i Irlandii
  2. Federacja obu Ameryk
  3. Federacja Południowo-Zachodniego Pacyfiku
  4. Federacja Europejska, do której należy Unia Klubów Polskich - jednym z nich jest Klub Tyski

Klub Tyski zarejestrowany jest jako stowarzyszenie, którego działalność oparta jest o statut.

Zgodnie ze statutem do klubu należą osoby, które różnią się zawodem lub chociaż specjalizacją. Zapewnia nam to różnorodność, dzięki której możemy się wzajemnie edukować, doradzać sobie i wspierać się. Poprzez kontakty międzynarodowe mamy ułatwiony dostęp do poszerzania wiedzy i doświadczeń zawodowych.

W soroptimiźmie funkcjonuje zasada "otwartego domu", polegająca na tym, że każda soroptimistka na świecie przyjmie pod swój dach każdą inną soroptimistkę będącą w potrzebie. Ponieważ za każdą członkinię musimy ręczyć, czyli znać ją osobiście, przyjęcie do klubu odbywa się na zaproszenie dwóch członkiń i przy jednomyślnej akceptacji całego klubu (tajne głosowanie).

Na spotkaniach klubowych, które odbywają się raz w miesiącu organizujemy wykłady, dyskusje, spotkania z ciekawymi ludźmi, planujemy naszą klubową działalność, omawiamy organizację imprez i dzielimy się pracą. Dzięki temu stajemy się coraz lepiej rozumiejącą się i wspierającą grupą przyjaciół, która dobrze się razem bawi pracując dla innych.

Działalność klubu oparta jest wyłącznie na pracy społecznej i finansowana jest ze składek. Dochody z imprez charytatywnch pozwalają nam realizować niektóre cele społeczne.