Pakowanie świec z logo organizacji, akcja klubu by pozyskac środki na pomoc chłopcu z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - grudzień 20111

1