.: Kim jesteśmy

.: nasze miejsce

.: program

.: zarząd

.: członkinie

.: działalność

.: wydarzenia

.: piszą o nas

.: galeria

.: kontakt


Kim jesteśmy

Soroptimist International to największa międzynarodowa organizacja kobieca działająca w 126 krajach świata, skupiająca ponad 100 tysięcy kobiet w różnym wieku, wykonujących różne zawody. Jest to organizacja pozarządowa (NGO) ściśle współpracująca z Organizacją Narodów Zjednoczonych i posiadająca swoje przedstawicielstwo przy ONZ. Organizacja Soroptimist International współpracuje z Radą Europy, gdzie również posiada swoje przedstawicielstwo.

Soroptimist International została założona w 1921 roku w USA. W Polsce działa od 1990 roku. Nazwa organizacji ma swój rodowód w języku łacińskim i pochodzi od słów “sorores optimae”, co oznacza dosłownie “siostry najlepsze”, a właściwie “siostry dążące do najlepszego”, czyli doskonalące się.

W dniu 29.02.2002 roku Klub Tyski został przyjęty do międzynarodowej struktury Soroptimist International, jako jeden z 12 klubów polskich. Dokonała tego oficjalnie w imieniu Federacji Europejskiej dr Rosvitha Reisinger z Wiednia. Matką chrzestną klubu, która w tym dniu wprowadziła nas uroczyście do społeczności Soroptimistek zastała Maria Rożko – członkini klubu “Silesia” z Katowic i była Prezydentka Unii Klubów Polskich. Pierwszą Prezydentką Tyskiego Klubu została Grażyna Micińska.

Dewiza Soroptimist International to “doskonalić siebie i służyć innym”. Chcemy realizować ją w sposób zorganizowany. Reprezentujemy różne zawody, ale naszymi wspólnymi cechami są aktywność i niezależność, dążenie do doskonałości w tym co robimy oraz otwarte umysły i serca. Dzięki kontaktom międzynarodowym możemy lepiej zrozumieć sposoby myślenia i działania przyjęte w innych krajach, poznawać ich rozwiązania we wszystkich dziedzinach życia, organizować wymianę młodzieży i po prostu przyjaźnić się – niezależnie od poglądów politycznych i wyznawanej wiary. Czy to możliwe? Soroptimistki są przekonane, że tak.

Prywatnie jesteśmy żonami i matkami, które mają już dorosłe lub prawie dorosłe dzieci. Naszą energią i talentami możemy i chcemy obdarować i objąć większy obszar życia społecznego, nie zapominając przy tym o sobie. Dlatego też nasze spotkania robocze, mimo, że mają zawsze określony cel, są jednocześnie spotkaniami towarzyskimi. Stanowimy grupę tak dobrych przyjaciół, że można by ją nawet nazwać towarzystwem wzajemnej adoracji, gdyby nie to, że nasza dewiza opiera sie na działaniu.

Pamiętamy słowa, które skierowała do nas w dniu przyjęcia naszego klubu do międzynarodowej społeczności Soroptimist International Prezydentka Unii w Austrii – Roswitha Reisinger:
”... Wasze działania, to nie tylko radość i przyjemność, ale także odpowiedzialność za innych. Macie kontakty z wieloma wpływowymi ludźmi na świecie i wierzę, że wy też będziecie miały wpływ na świat...”